Rozrywka.Goniec.pl > Lifestyle > Kontrolerzy zapukają do domów tysięcy Polaków. Trzeba wiedzieć jedną rzecz
Elżbieta Włodarska
Elżbieta Włodarska 09.09.2023 14:03

Kontrolerzy zapukają do domów tysięcy Polaków. Trzeba wiedzieć jedną rzecz

kontroler
Iberion

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o wysokości abonamentu RTV, który należy zapłacić w obecnym roku. Dodatkowo została podana lista osób, które są zwolnione z uiszczania wymaganego abonamentu radiowo-telewizyjnego. Czy możemy spodziewać się kontroli we własnych domach?

Koniecznośc płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego

Abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą, która dotyczy wielu gospodarstw domowych znajdujących się w Polsce. Podstawą do jego naliczania jest posiadanie minimum jednego odbiornika telewizyjnego bądź radiowego. Do uiszczania opłat zobowiązane są także takie instytucje jak szkoły, żłobki, sanatoria czy też domy pomocy społecznej.

Dość istotną informacją w tym temacie jest fakt, że z opłat abonamentu RTV w żadnym wypadku nie zwalnia nas posiadanie dodatkowych pakietów płatnej telewizji czy platform. Dlatego też abonenci usług operatorów satelitarnych, a także kablowych, czy też platform VOD z kanałami na żywo, są zobowiązani do uiszczenia opłaty za abonament radiowo-telewizyjny.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała niedawno stawki abonamentu na 2024 rok. W przypadku radioodbiornika będzie ona wynosić 8,70 zł miesięcznie lub 104,40 zł rocznie. W przypadku korzystania z odbiornika radiowego oraz telewizyjnego wyniesie 27,30 zł miesięcznie bądź 327,60 zł rocznie.

Ważną informacją jest również to, że w przypadku opłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego do 25 stycznia 2024 roku, można uzyskać 10-procentową zniżkę. Gdy użytkownicy zdecydują się na comiesięczną opłatę, należy pamiętać, by uiszczać ją do 25. dnia każdego miesiąca.

Bulwersujące nagranie z Gdańska. Nastolatkowie zaatakowani przez agresorów

Kto jest zwolniony z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oprócz kwot, jakie będzie trzeba zapłacić za abonament, opublikowała również listę osób, które są zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Są to: osoby niezdolne do pracy; osoby, które ukończyły 75. rok życia; bezrobotni; osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego; osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych; osoby spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku, o świadczeniach rodzinnych; osoby po 60. roku życia, mające prawo do emerytury; osoby posiadające I grupę inwalidzką; osoby niewidome (ostrość wzroku poniżej 15%); osoby niesłyszące; osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy; osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym; kombatanci wojenni oraz członkowie rodzin; osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; inwalidzi wojenni i wojskowi oraz członkowie rodzin; osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego; weterani o statusie poszkodowanych; członkowie rodzin pozostałych po osobach pobierających do chwili śmierci rentę inwalidzką; osoby posiadające grupę inwalidzką w związku z zatrudnieniem.

Czy będą przeprowadzane kontrole w prywatnych domach?

W ostatnim czasie pojawiło się dużo doniesień o wzmożonych kontrolach, co wywołało ogromne poruszenie wśród posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Co ciekawe, nie są one przesadzone, ponieważ pracownicy Poczty Polskiej rzeczywiście pukają do drzwi domów i mieszkań, by sprawdzić, czy faktycznie abonament radiowo-telewizyjny jest opłacany.

Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli kontroler zapuka do naszych drzwi, wyrażając chęć sprawdzenia faktycznego stanu rzeczy, możemy mu stanowczo odmówić. Urzędnik nie jest w stanie zmusić nikogo do wpuszczenia do domu, nie może także siłą wtargnąć do środka. Trzeba pamiętać jednak o tym, że wówczas na jednej wizycie może się nie skończyć, a urzędnik posiadający powody, ma prawo regularnie wizytować dom w celu sprawdzenia stanu odbiorników.

Tagi: Radio